Časté dotazy

Sepsali jsme odpovědi na časté dotazy, které máte k našim službám.

Příklepová vrtná souprava

Dotaz

Jaké jsou míry startovací jámy pro příklepovou vrtnou soupravu?

Odpověď

Délka ve směru vrtu2,5m
Šířka1,5m
Hloubka0,4m podkopat pod danou osu vrtu

Protlaky pneumatickým kladivem

Dotaz

Jaké jsou míry startovací jámy pro zemní raketu GRUNDOMAT?

Odpověď

Délka ve směru vrtu2m
Šířka1m
Hloubkana danou pokládku potrubí

Neřízený protlak

Dotaz

Čím se provádí neřízený protlak?

Odpověď

Záleží na geologických podmínkách.

  1. Pneumatickým zařízením. Pracuje v horninách až 4 třídy těžitelnosti. Pohyblivá hlavice se sekáčem narušuje okolní zeminu, kterou potom pěchuje okolo sebe. Současně za sebou může vtahovat ochranné trubky z plastu.
  2. Vrtnou soupravou s příklepem. Pracuje v horninách až 7 třídy těžitelnosti. Princip vrtání spočívá v rotaci vrtné hlavy přenesené od pohonné jednotky přes vrtné tyče za současného přítlaku. Odvrtaná hornina je vynášena kolem tyčí na povrch.

Řízené vrty

Dotaz

Na jakém principu fungují řízené vrty.

Odpověď

Princip vrtání spočívá v rotaci vrtné hlavy přenesené od pohonné jednotky přes vrtné tyče za současného přítlaku. Vrtná hlava je řiditelná pomocí přítlaku bez rotace, což umožňuje její jednostranný úkos. Poloha hlavy se během prováděného vrtu pravidelně zaměřuje a řídí k dosažení požadovaného spádu a směru vrtu. Po ukončení tohoto pilotního vrtu se pomocí rozšiřovacích hlav provede rozšíření vrtu na požadovaný profil se současným zatažením trubky.