Řízené protlaky

Tato technologie je založena na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Je vhodná pro pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je požadavek neporušit povrch. Při pokládce inženýrských sítí jako jsou vodovody, plynovody, kabelové rozvody (od telefonní přes kabelové televize až po kabely VN) apod., nedojde k žádnému sedání povrchu. Tato technologie se také používá při pokládce ochranných rour a chrániček, při podchodech komunikací, vodotečí, železnic, továrních hal, letištních ploch či soukromých pozemků. Dále je možno tuto technologii používat při pročišťování zanesených kanalizací.

 

 

 

Neřízené protlaky 

Bezvýkopová metoda – neřízené horizontální protlaky strojem Grundomat.

Grundomat je pneumatické zařízení na horizontální protlaky, které se osvědčuje již řadu let. Grundomat pracuje ve vhodném podloží přesně. Pohyblivá hlavice se sekáčem narušuje okolní zeminu, kterou potom pěchuje okolo sebe. Současně za sebou vtahuje ochranné trubky PE, podle typu zeminy do délky až 15 m. Tak je možné umísťovat pod komunikacemi různá podzemní vedení bez výkopů, přičemž odpadají vysoké náklady na výkopy a následné úpravy povrchů. Omezení silničního provozu a stavební zajištění jsou minimální.